loader

Niższe rachunki za energię elektryczną. Więcej funduszy na inwestycje dla mieszkańców.

Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią wyzwanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Instalacja paneli słonecznych pozwala obniżyć te koszty, zaś zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na inwestycje i remonty. A jako bonus zyskujesz wzrost wartości nieruchomości i większe zadowolenie mieszkańców.

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - to się opłaca

Duże, zazwyczaj niezacienione powierzchnie na dachach budynków wielorodzinnych lub przestrzenie wokół bloków są idealne, aby zamontować na nich panele fotowoltaiczne i wykorzystać je do czerpania korzyści z energii słonecznej. Instalacje fotowoltaiczne to dobry sposób na obniżenie kosztów zarówno w dużych, jak i mniejszych spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. W dodatku takie inwestycje są obecnie dobrze dotowane.

Prosument lokatorski – nowe ułatwienia dla rozwoju fotowoltaiki w spółdzielniach i wspólnotach

Kim jest prosument lokatorski?

Prosument lokatorski to nowa forma rozliczenia energii elektrycznej dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów – zarówno w dużych miastach, takich jak Łódź, Warszawa, Kraków czy Wrocław, jak i mniejszych miejscowościach.

Status prosumenta lokatorskiego będą mogły otrzymać budynki wielolokalowe z przeważającą funkcją mieszkalną, które posiadają własną mikroinstalację fotowoltaiczną. Jej moc nie może być jednak większa od mocy przyłączeniowej całego budynku (z uwzględnieniem części wspólnych oraz indywidualnych lokali).

Jak będą rozliczani prosumenci lokatorscy?

Energia wygenerowana i wykorzystana w ciągu tej samej godziny będzie traktowana jako autokonsumpcja – prosument lokatorski nie będzie musiał płacić jej ceny ani ponosić zmiennych opłat powiązanych z jej dystrybucją.

Zyski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z nadwyżek energii

Nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej trafią na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 r. – godzinowej). Na koniec okresu rozliczeniowego zarobiona kwota będzie wypłacana na konto spółdzielni lub wspólnoty, która może przeznaczyć je np. na fundusz remontowy.

Korzyści płynące z budowy instalacji fotowoltaicznej dla Twojej spółdzielni lub wspólnoty

talkie-image

Obniżenie czynszów dzięki zmniejszeniu poboru energii z sieci.

talkie-image

Podniesienie wartości i atrakcyjności nieruchomości w oczach rosnącej liczby osób świadomych ekologicznie.

talkie-image

Comiesięczne zyski finansowe, które można przeznaczyć na inne wspólne cele, modernizacje czy remonty.

talkie-image

Obniżenie czynszów dzięki zmniejszeniu poboru energii z sieci.

talkie-image

Korzystanie z energii słonecznej pomaga w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu spółdzielnie mieszkaniowe oraz ich mieszkańcy mogą zrobić krok w kierunku bardziej zielonej przyszłości.

talkie-image

Własna instalacja fotowoltaiczna może przyspieszyć decyzję o montażu stacji ładowania przeznaczonych dla mieszkańców, którzy coraz częściej decydują się na zakup samochodów elektrycznych.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni i wspólnot

Jak sfinansować instalację fotowoltaiczną dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Brak funduszy na całą inwestycję nie musi odsuwać planów przejścia na energię słoneczną „na kiedyś”. Eksperci ASILI przedstawią Ci korzystne możliwości finansowania i poprowadzą przez cały proces ubiegania się o fundusze.

Grant OZE

Zobacz więcej
Premia termomodernizacyjna

Zobacz więcej
Grant OZE + Asili

Zobacz więcej
Leasing

Zobacz więcej

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą zacząć korzystać ze źródeł energii odnawialnej bez finansowego obciążania mieszkańców, aplikując do rozmaitych ogólnopolskich, regionalnych i unijnych programów oferujących dofinansowanie.

Grant OZE - prosument lokatorski

Dzięki programowi Grant OZE przejście na energię słoneczną staje się prostsze. Spółdzielnie i wspólnoty mogą teraz korzystać z dofinansowania do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Skorzystaj z naszej pomocy w uzyskaniu Grantu OZE

W ASILI oferujemy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym pomoc w ubieganiu się o dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z programu Grant OZE. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu odpowiednich środków i wdrożeniu projektu.

Premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego jeszcze bardziej opłacalna z instalacją fotowoltaiczną

Twoja wspólnota lub spółdzielnia planuje ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Jeśli połączysz termomodernizację z inwestycją w OZE, taką jak instalacja fotowoltaiczna, premia wzrośnie z 26% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do 31% kosztów.

Instalacja fotowoltaiki z ASILI bez ponoszenia kosztów?

Nie masz teraz budżetu, aby sfinansować instalację fotowoltaiczną, nawet przy wsparciu w ramach Grantu OZE?
Nie musisz odkładać planów na później.


Połącz Grant OZE z Finansowaniem ASILI.

W ramach Finansowania ASILI możemy zapewnić brakujące środki na instalację fotowoltaiczną dla Twojej spółdzielni / wspólnoty z naszych funduszy ‒ prosto i bez ukrytych kosztów. Inwestycja będzie spłacać się z oszczędności wygenerowanych przez panele słoneczne, a Twoja spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa nie musi angażować niemal żadnego kapitału własnego.


Grant OZE + Finansowanie ASILI:

  •  2,5 roku – oczekiwany zwrot z inwestycji
  • po 2 latach – pierwsze oszczędności na rachunku spółdzielni lub wspólnoty
 

Minimum procedur dla Twojej spółdzielni lub wspólnoty

Wiemy, że procedury dotyczące instalacji mogą być czasochłonne, dlatego w ASILI upraszczamy je do minimum. Nasi eksperci zaaplikują o Grant OZE za Twoją spółdzielnię lub wspólnotę, a wszelkie uchwały zarządu dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej potrzebne będą dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Leasing fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Podobnie jak firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą sfinansować instalację, decydując się na leasing na fotowoltaikę.  Dzięki temu nie muszą ponosić od razu wszystkich kosztów inwestycji i mogą rozłożyć płatności na raty. Ich wysokość bardzo często jest zbliżona do oszczędności generowanych dzięki fotowoltaice, więc nie obciążają one funduszu wspólnoty lub spółdzielni.

Nasi eksperci pomogą Ci gładko przejść przez całą procedurę.

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych a podatek VAT

Niektóre spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z niższej stawki VAT na instalacje fotowoltaiczne, wynoszącej 8%. Dotyczy to montażu paneli słonecznych dla budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym:

  • domów o powierzchni do 300 m2,

  • mieszkań o powierzchni użytkowej do 150 m2.

W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% podatek VAT.

ASILI

Zaufany wykonawca fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

fancybox

Kompleksowa obsługa projektów PV

Aby zapewnić spółdzielni lub wspólnocie płynne przejście na energię słoneczną, w ASILI oferujemy pełen zakres usług, od doradztwa i przygotowania ekspertyz, po profesjonalny montaż i zgłoszenie instalacji do urzędów.

fancybox

Doświadczeni specjaliści

Posiadamy własny, odpowiednio przeszkolony dział projektowy i montażu. Podczas prac instalacyjnych przykładamy wagę do najdrobniejszych detali i priorytetowo traktujemy kwestie BHP.

fancybox

Sprawdzone rozwiązania

Nie próbujemy forsować niechcianych i niepotrzebnych rozwiązań - zamiast tego doradzamy i wybieramy takie, które odpowiadają potrzebom Twojego projektu. Możesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach.

NIE KOMPLIKUJEMY PROSTYCH SPRAW

Poznaj nasz proces realizacji inwestycji

Analiza zużycia energii dla części wspólnych w ostatnim roku działalności.

Bezpłatny audyt techniczny wskazanego miejsca instalacji.

Projekt instalacji PV dopasowany do zużycia lub maksymalny możliwy z kilkoma wariantami finansowania.

Po akceptacji oferty, podpisanie umowy, ustalenie termin montażu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku i dopełnieniu formalności.

Profesjonalny montaż z wykorzystaniem komponentów od światowych producentów. Podpisanie protokołu odbiorczego oraz złożenie dokumentów do zakładu energetycznego.

Audyt powykonawczy. Ocena poprawności montażu instalacji PV oraz zgodności z normami i projektem.

Opieka posprzedażowa. Pomoc w uruchomieniu aplikacji do monitoringu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozważasz montaż instalacji fotowoltaicznej dla swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Eksperci ASILI odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, przeprowadzą wizję lokalną i przygotują ofertę realizacji PV, skrojoną do Twoich potrzeb.