loader

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 50% taniej

Rosnące rachunki za energię i koszty czynszów przyprawiają o ból głowy? Mieszkańcy Twojej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej naciskają na wprowadzanie ekologicznych rozwiązań? Planujecie instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych? – Istnieje wiele powodów, dla których warto postawić na energię słoneczną.

Tylko skąd Twoja spółdzielnia lub wspólnota ma wziąć środki na instalację fotowoltaiczną?

Z pomocą przychodzi Grant OZE, pokrywający nawet 50% wartości inwestycji. A łącząc dotację z finansowaniem ASILI, spółdzielnia lub wspólnota nie musi ponosić niemal żadnych kosztów przedsięwzięcia.

Grant OZE – co warto wiedzieć

Czym jest Grant OZE?

Udzielany przez BGK Grant OZE to wsparcie finansowe na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii (np. paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła) dla wielolokalowych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać z grantu OZE?

Grant OZE przeznaczony jest na inwestycje dla budynków wielorodzinnych – głównie należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Mogą się o niego ubiegać również jednostki samorządu terytorialnego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na instalację fotowoltaiczną na dachu, jak i na gruncie.

Jaka jest wysokość finansowania w ramach Grant OZE?

Wysokość Grantu OZE, przyznawanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:
  • 50 % kosztów netto inwestycji – jeżeli dotyczy budynków wyłącznie mieszkalnych;
  • iloczyn kwoty grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej – jeżeli budynek obejmuje również powierzchnie użytkowe niemieszkalne.
W ten sposób spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji i zwiększyć opłacalność wdrożenia instalacji fotowoltaicznej.

Grant OZE od BGK - jak można uzyskać dofinansowanie?

Warunki uzyskania grantu OZE


O Grant OZE mogą wnioskować m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w celu:

  • zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji odnawialnego źródła energii;
  • modernizacji istniejącej instalacji OZE, jeśli zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%.

Inwestorami muszą być właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, a instalacja OZE musi służyć do zasilania nieruchomości, której dotyczy wniosek. Przedsięwzięcie nie może być już rozpoczęte.

Aby uzyskać Grant OZE, konieczne jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) prawidłowo wypełnionego wniosku. Każdy wniosek może dotyczyć tylko jednego budynku.

Grant OZE może zostać wypłacony, gdy inwestor przeprowadzi inwestycję, poniesie wskazane we wniosku koszty oraz przedstawi oświadczenie o minimum 5-letniej gwarancji udzielonej przez wykonawcę na prace budowlane i instalacyjne.

Terminy i miejsce składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie w ramach grantu OZE można składać od 01 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. bezpośrednio w BGK.

Wypłata Grantu OZE


Grant OZE działa na zasadzie refinansowania kosztów przedsięwzięcia. Oznacza to, że wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa muszą najpierw opłacić inwestycję z własnych środków.

W ASILI stworzyliśmy więc ofertę, która ułatwia realizację instalacji fotowoltaicznych dla budynków wielorodzinnych bez konieczności angażowania wysokiego kapitału.

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej bez ponoszenia kosztów?

Tak, to możliwe!

Jeśli budżet Twojej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej nie pozwala na pokrycie kosztów instalacji fotowoltaicznej pomimo refinasowania w ramach Grantu OZE, nie musisz rezygnować z planu przejścia na czystą energię.

Połącz Grant OZE z Finansowaniem ASILI

W ramach Finansowania ASILI możemy zapewnić brakujące środki na budowę lub modernizację instalacji fotowoltaicznej dla Twojej spółdzielni / wspólnoty z naszych funduszy ‒ prosto i bez haczyków. Inwestycja będzie spłacać się z otrzymanego po zakończeniu prac Grantu OZE oraz z oszczędności wygenerowanych przez panele słoneczne.

Twoja spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa nie musi angażować niemal żadnego kapitału własnego. W dodatku eksperci ASILI przejdą w jej imieniu całą procedurę ubiegania się o Grant OZE i pomogą do minimum uprościć angażujące ją kwestie administracyjne.

Powierz instalację fotowoltaiczną zaufanym ekspertom

W ASILI dokładamy starań, aby zapewnić spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym płynne przejście na energię słoneczną.

W odróżnieniu od wielu innych firm, posiadamy własny, odpowiednio przeszkolony dział projektowy oraz montażu i wspieramy naszych klientów na każdym etapie realizacji inwestycji. Oferujemy pełen zakres usług w zakresie instalacji fotowoltaicznych, od doradztwa, przygotowania ekspertyz i złożenia wniosku o Grant OZE, po profesjonalny montaż i zgłoszenie instalacji do urzędów.

Czysta energia dla mieszkańców w zasięgu ręki

Rozważasz montaż instalacji fotowoltaicznej dla swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Eksperci ASILI odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, przeprowadzą wizję lokalną i przygotują ofertę realizacji projektu PV, skrojoną do Twoich potrzeb.

skontaktuj się z nami

Rozważasz montaż instalacji fotowoltaicznej dla swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Eksperci ASILI odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, przeprowadzą wizję lokalną i przygotują ofertę realizacji PV, skrojoną do Twoich potrzeb.